top of page

A-Specials

Onder de naam "A-Specials" voegt de Deeluitgeverij bij haar magazines Eos Wetenschap en Bahamontes regelmatig themabijlagen, die op zich staand magazines vormen. In een frisse, vernieuwende lay-out met veel mooie sfeerbeelden geven ze achtergrondinformatie en praktische tips. Ze bereiken een uitgebreide doelgroep van hoger opgeleiden en betere verdieners. De grootste groep is tussen de 25 en 55 jaar oud.

E-Bike Special

Outside Special

Motorhome Special

bottom of page